Hello Kitty Nostalgia Japanese Snack Re-Ment

The latest Hello Kitty Re-ment set featuring Hello Kitty themed nostalgic Japanese snacks with Hello Kitty Dorayaki pancake, steamed buns, sour pulm juice, shaved ice etc


Hello Kitty Nostalgia Japanese Snack Re-Ment

Hello Kitty Nostalgia Japanese Snack Re-Ment

Hello Kitty Nostalgia Japanese Snack Re-Ment

Hello Kitty Nostalgia Japanese Snack Re-Ment

Hello Kitty Nostalgia Japanese Snack Re-Ment

Hello Kitty Nostalgia Japanese Snack Re-Ment

Hello Kitty Nostalgia Japanese Snack Re-Ment

Hello Kitty Nostalgia Japanese Snack Re-Ment

Hello Kitty Nostalgia Japanese Snack Re-Ment

Hello Kitty Nostalgia Japanese Snack Re-Ment

Hello Kitty Nostalgia Japanese Snack Re-Ment

Hello Kitty Nostalgia Japanese Snack Re-Ment

Hello Kitty Nostalgia Japanese Snack Re-Ment

Hello Kitty Nostalgia Japanese Snack Re-Ment

Hello Kitty Nostalgia Japanese Snack Re-Ment

Hello Kitty Nostalgia Japanese Snack Re-Ment