Hello Kitty Sakura Plush

Hello Kitty gets dressed up to celebrate this special sakura season when cherry trees start blooming!


Hello Kitty in a beautiful spring time Kimono

Hello Kitty in a beautiful spring time Kimono

Hello Kitty plush in kimono with sakura prints

Hello Kitty plush in kimono with sakura prints

Hello Kitty & Dear Daniel plush in tradition kimono costumes

Hello Kitty & Dear Daniel plush in tradition kimono costumes

Hello Kitty Sakura Wallpaper

Hello Kitty Sakura Wallpaper